Etäjakso 3

Etäjakso 3 olikin ajallisesti lyhyt, sillä lähijaksojen väliin jäävä aika on kaksi viikkoa. Etäjaksolle oli kolme tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli pohtia Setan koulutusta, mikä oli tuttua, mikä oli uutta ja millaiset on omat valmiudet kohdata sateenkaariperheitä ja sateenkaarevia henkilöitä.

Oman työhistoriani aikana olen kohdannut useita sateenkaarevia asiakkaita ja kohtaamiset ovat olleet luontevia. Lisäksi olen aina pyrkinyt käyttämään ns. inklusiivista kieltä, mikä ei sulje mitään vähemmistöä ulkopuolelle. Puhun kumppanista tai puolisosta tai seurustelukumppanista, kysyn onko tarvetta raskaudenehkäisyyn ja joka tapauksessa keskustellut seksitautien ehkäisystä. En myöskään tee oletuksia asiakkaan sukupuolesta, vaikka suomen potilastietojärjestelmä ei tunnekaan kuin kaksi sukupuolta ja se minulle suoraan haluaa määrittää onko asiakkaani nainen vai mies.

Toinen tehtävä oli osa SAR-opintoja (sexual attitude reassesment) ja tehtävänä  oli piirtää paperille oma elämänkaari ja merkitä siihen sellaisia tapahtumia jotka ovat vaikuttaneet eniten omaan seksuaalisuuteen. Terveydenhoitajaopinnoissani suoritetut seksuaali- ja lisääntymisterveyden sivuaineopinnot sisälsivät oman seksuaalianamneesin käsittelyn ja siten tehtävä oli minulle kohtuullisen helppo. Toki myös nyt seksuaalineuvojaopintojen myötä on uudestaan aiheen ääreen kääntynyt ja kymmenessä vuodessa on ehtinyt jo uusia oivalluksia omasta seksuaalisuudesta nousemaan.

Tein työn kännykkäsovelluksella nimeltään Mindomo, jolla voi luoda erilaisia käsitekarttoja. Laitoin keskelle lähtökohdan mitä pohdin, eli oma seksuaalisuus ja siitä eri vaiheita elämästä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet seksuaalisuuteeni ja miten ne ovat siihen vaikuttaneet. Ohessa oleva kartta on esimerkki tekemästäni pohdinnasta, alkuperäinen on omissa arkistoissa ei niinkään omasta yksityisyyden suojasta, vaan siihen osallisten vuoksi.

Kolmas tehtävä oli vertaisryhmän tapaaminen, ja tapaamisesta kooste. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella kehittämistehtävästä ja antaa palautetta ja ideoita tehtävän edistämiseen. Tapasimme totutusti teams:sissa ja  kävimme lävitse kehittämistehtäväideamme. Kaikilla ideat on jo valmiina, mutta osa on ideoinnissa pidemmällä kuin toiset. Todella hyviä ideoita on kuitenkin kaikilla työn alla!

Oma kehittämistehtäväni onkin kuitenkin murroksessa. Ihan huikea ideani, mitä olin suunnitellut kariutui, näistä ihan erillisessä postauksessa lisää. Palaan siis alkuperäiseen ideaani seksuaalivalistusteemaan yläkouluikäisille aamunavauksien välityksellä. Mahdollisesti tähän liittyy myös oppilaiden osallistaminen aamunavausten pitämiseen ja jos resurssit riitää, niin somesisällön tuottamista yhteistyössä nuorten kanssa. Työn tavoitteena on siis tavoittaa nuoret aamunavausten kautta ja tuottaa seksuaalivalistusmateriaalia minkä avulla lisätään tietoisuutta seksuaalisuudesta yleensä, sukupuolten ja seksuaalisuuden diversiteetistä, seurustelusäännöistä, seksuaalioikeuksista, suostumuksesta, nautinnosta jne.  Ehkä haluaisin ottaa kästtelyyn myös seksitaudit ja ehkäisyn, mutta ne on ehkä kuitenkin viimeinen aihe, sillä ne on keskimäärin aiheita mistä koulussa, kotona ja terveydenhuollossa puhutaan, kun puhutaan seksuaalisuudesta.

Käsiteltäviä aiheita on niin mahdottomasti, että ei oikein tiedä mistä sitä sitten aloittaisi, mutta ensi viikolla siis jo etäjakso nro. 4, joten siitä ehkä sitten seuraavaksi.