Etäjakso 3

Etäjakso 3 olikin ajallisesti lyhyt, sillä lähijaksojen väliin jäävä aika on kaksi viikkoa. Etäjaksolle oli kolme tehtävää. Ensimmäinen tehtävä oli pohtia Setan koulutusta, mikä oli tuttua, mikä oli uutta ja millaiset on omat valmiudet kohdata sateenkaariperheitä ja sateenkaarevia henkilöitä.

Oman työhistoriani aikana olen kohdannut useita sateenkaarevia asiakkaita ja kohtaamiset ovat olleet luontevia. Lisäksi olen aina pyrkinyt käyttämään ns. inklusiivista kieltä, mikä ei sulje mitään vähemmistöä ulkopuolelle. Puhun kumppanista tai puolisosta tai seurustelukumppanista, kysyn onko tarvetta raskaudenehkäisyyn ja joka tapauksessa keskustellut seksitautien ehkäisystä. En myöskään tee oletuksia asiakkaan sukupuolesta, vaikka suomen potilastietojärjestelmä ei tunnekaan kuin kaksi sukupuolta ja se minulle suoraan haluaa määrittää onko asiakkaani nainen vai mies.

Toinen tehtävä oli osa SAR-opintoja (sexual attitude reassesment) ja tehtävänä  oli piirtää paperille oma elämänkaari ja merkitä siihen sellaisia tapahtumia jotka ovat vaikuttaneet eniten omaan seksuaalisuuteen. Terveydenhoitajaopinnoissani suoritetut seksuaali- ja lisääntymisterveyden sivuaineopinnot sisälsivät oman seksuaalianamneesin käsittelyn ja siten tehtävä oli minulle kohtuullisen helppo. Toki myös nyt seksuaalineuvojaopintojen myötä on uudestaan aiheen ääreen kääntynyt ja kymmenessä vuodessa on ehtinyt jo uusia oivalluksia omasta seksuaalisuudesta nousemaan.

Tein työn kännykkäsovelluksella nimeltään Mindomo, jolla voi luoda erilaisia käsitekarttoja. Laitoin keskelle lähtökohdan mitä pohdin, eli oma seksuaalisuus ja siitä eri vaiheita elämästä, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet seksuaalisuuteeni ja miten ne ovat siihen vaikuttaneet. Ohessa oleva kartta on esimerkki tekemästäni pohdinnasta, alkuperäinen on omissa arkistoissa ei niinkään omasta yksityisyyden suojasta, vaan siihen osallisten vuoksi.

Kolmas tehtävä oli vertaisryhmän tapaaminen, ja tapaamisesta kooste. Tapaamisen tarkoituksena oli keskustella kehittämistehtävästä ja antaa palautetta ja ideoita tehtävän edistämiseen. Tapasimme totutusti teams:sissa ja  kävimme lävitse kehittämistehtäväideamme. Kaikilla ideat on jo valmiina, mutta osa on ideoinnissa pidemmällä kuin toiset. Todella hyviä ideoita on kuitenkin kaikilla työn alla!

Oma kehittämistehtäväni onkin kuitenkin murroksessa. Ihan huikea ideani, mitä olin suunnitellut kariutui, näistä ihan erillisessä postauksessa lisää. Palaan siis alkuperäiseen ideaani seksuaalivalistusteemaan yläkouluikäisille aamunavauksien välityksellä. Mahdollisesti tähän liittyy myös oppilaiden osallistaminen aamunavausten pitämiseen ja jos resurssit riitää, niin somesisällön tuottamista yhteistyössä nuorten kanssa. Työn tavoitteena on siis tavoittaa nuoret aamunavausten kautta ja tuottaa seksuaalivalistusmateriaalia minkä avulla lisätään tietoisuutta seksuaalisuudesta yleensä, sukupuolten ja seksuaalisuuden diversiteetistä, seurustelusäännöistä, seksuaalioikeuksista, suostumuksesta, nautinnosta jne.  Ehkä haluaisin ottaa kästtelyyn myös seksitaudit ja ehkäisyn, mutta ne on ehkä kuitenkin viimeinen aihe, sillä ne on keskimäärin aiheita mistä koulussa, kotona ja terveydenhuollossa puhutaan, kun puhutaan seksuaalisuudesta.

Käsiteltäviä aiheita on niin mahdottomasti, että ei oikein tiedä mistä sitä sitten aloittaisi, mutta ensi viikolla siis jo etäjakso nro. 4, joten siitä ehkä sitten seuraavaksi.

Lähijakso 3

Lähijakso 3 osui ajallisesti marraskuun loppupuolelle. Lähipäivän yksi teema oli nuoruus: nuoren kasvu ja kehitys, seksuaalisuuden portaat, nuorten seksuaaliterveys, nuorten seksuaalikasvatus yläkoulussa, laki ja ikärajat ja lisäksi vielä grooming.

Aluksi kuitenkin esiteltiin oman seksuaalianamneesin pohjalta tehdyt taideteokset ja SAR-opintoihin kuuluvat kehonkuva työt. Opiskelukaverit olivat tehneet aivan mielettömän upeita teoksia, omaa seksuaalisuutta oli pohdittu monelta kantilta ja saatu se hienosti näkyviin erilaisissa taideteoksissa.

Oma taideteokseni on kudontakehyksellä tehty pieni seinävaate, ryijy, josta teos saikin nimekseen pimppi-ryijy. Teoksessa halusin kuvata eri materiaalein, eri värein, eri struktuurein seksuaalisuuden muuttumista ja kerroksellisuutta. Mitä olen, mitä koen, mitä tunnen? Minne olen menossa, mistä olen tulossa ja mitä toivoisin tulevaisuudelta? 

Etäjakson kotitehtävien esittelyn jälkeen oli luvassa ns. kalvosulkeiset ja tiukkaa ja tiivistä asiaa nuoriin liittyen, aihepiiri on laaja ja moninainen, joten varmastikin aihealueet tulevat käsitellyiksi omina postauksinaan.

Iltapäivällä oli luvassa luennoitsija vieras Nita Taivaloja (Sosiaalipsykologi (VTM), seksuaaliterapeutti, sosionomi (AMK) , tohtorikoulutettava ) ja aiheena oli monisuhteisuuden kohtaaminen. Luento oli aivan erinomainen kurkkaus monisuhteisuuteen: Mitä on monisuhteisuus, mitä kaikkea se pitää sisällään? Millaisia monisuhteisia järjestelyitä on olemassa? Mitä on swingaus? Mitä on polyamoria? Entäpä avoin suhde? Miten kohdata monisuhteisia seksuaalineuvojan työssä? Luento oli kyllä aivan kertakaikkisen mainio ja pidin kovasti Nitan esitystyylistä. No, ei varmaan tarvitse lisätä, että tämäkin aihe vaatii jo ihan oman postauksensa, tai tarkemmin ottaen useamman sellaisen 😉

Toisen lähipäivän teema olikin SETA:n koulutus, joka alunalkaen piti olla paikan päällä SETA:ssa, mutta koronasta johtuen, tadaa, etänä. Aiheena tietysti seksuaalinen tasa-arvo, seksuaalisuuden ja sukupuolien diversiteetti. Alkuun oli aivan erinomainen ja tiivis kattaus termistöstä, mitä tarkoittaa transsukupuolisuus tai intersukupuolisuus, mitä tarkoittaa HLBTQIA? Lisäksi käytiin lävitse sukupuolenkorjausprosessia. Erittäin antoisa oli osuus, missä käytiin lävitse keinoja, miten luoda tilanteista niin luottamuksellisia, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvat saavat luvan ja uskaltavat puhua asioistaan? Kuinka luoda puheesta niin inklusiivista, että se ei sulje mitään seksuaalisuutta tai sukupuolta ulkopuolelle.

Lisäksi päivässä oli kaksi kokemusasiantuntijaa, jotka kertoivat oman tarinansa. Tarinat olivat koskettavia ja vahvisti tunnetta siitä, että kuinka tärkeää on tulla hyväksytyksi omana itsenään, etenkin kun oma sukupuolen kokemus ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta.

Kyseiset kokemusasiantuntijat ovat vielä eläneet nuoruuttaan ja aikuisuuttaan ajalla, jolloin sukupuolten tai seksuaalisen suuntautumisen diversiteetti ei ollut vielä yleisesti hyväksyttyä /tunnustettua. Tuosta ajasta on tultu jo valtava harppaus eteenpäin, mutta tokihan parannettavaa on runsaasti, etenkin asenteissa ja ihan faktatiedoissa. Koulutusmateriaaleissa oli aivan ihania videolinkkejä nuoriin transmiehiin ja – naisiin jotka kertovat avoimesti omasta prosessistaan.

Seuraavat lähipäivät on jo ensi viikolla… Tehtävää koulun saralla olisi ihan mielettömästi ja blogia ja instaakin haluaisin päivitellä, mutta 100% työaika ja opiskelut ja vuorovanhemmuus kahden päivän vaihtosykleillä ei ihan nyt tue näitä mun kaikkia ideoita ja intoa 😁😁😁

Seuraavaa postausta tulee kuitenkin varmasti ensi viikolla seuraavasta lähijaksosta ja ehkäpä avaan noita kehittämisideoita, koska vaihdoin taas aihetta, vaikka tuo aiemmin mainitsemani aihe naistentautien puolelta mua puhutteleekin ihan tosi paljon…